Psykiatrihaku

Uutiset

Skitsofreniaseminaari 2015

Luentomateriaalit

 

Päivitä Sähköpostiosoitteesi

Pidä itsesi ajantasalla Psykiatriyhdistyksen tapahtumista ja päivitä muuttunut sähköpostiosoitteesi.

Sähköinen päivityslomake

 

 

Suomen Psykiatriyhdistys PDF Tulosta Sähköposti

Suomen Psykiatriyhdistys (myöhemmin yhdistys) on perustettu 12.5.1913 ja se on yksi Suomen vanhimmista erikoislääkäriyhdistyksistä ja nykyään jäsenmäärä on n. 1400.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää psykiatrian tieteellistä ja ammatillista toimintaa sekä mielenterveystyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutusta, osallistuu kansainväliseen psykiatrian alan toimintaan, toimittaa julkaisuja, myöntää apurahoja, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa asiantuntijalausuntoja

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.

Yhdistyksen voimassa olevat säännöt on vahvistettu 26.10.2004 Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä ja yhdistyksen rekisteriseloste on nähtävillä yhdistyksen toimistossa.

Toimittajille: Lääkäriliiton verkkosivuilta löydät listan psykiatrian asiantuntijalääkäreistä: nimi, asiantuntijan ala ja yhteystiedot

Maailman psykiatriyhdistyksen (WPA) Madridin julistus Vuonna 1977 hyväksymässään Havaijin julistuksessa Maailman psykiatriyhdistys antoi psykiatrin työtä koskevan eettisen ohjeiston. Julistusta tarkistettiin Wienissä vuonna 1983. Jotta tämän jälkeen tapahtuneen yhteiskunnallisten asenteiden muutoksen ja lääketieteen kehityksen vaikutus psykiatrin ammattiin tulisi huomioon otetuksi, Maailman psykiatriyhdistys on 1996 uudistanut eräitä julistukseen sisältyviä eettisiä normeja.

 
home