Jäsenalueelle

Blogit

21.5.2018 | Hanna Tytärniemi, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen Psykiatriyhdistyksen hallituksen jäsen Laadukas ja kattava perehdytys on tärkeää mainosta psykiatrialle

Työntekijä, oletko saanut riittävän perehdytyksen nykyiseen tehtävääsi? Entäpä esimies, oletko sinä saanut koskaan ohjausta siihen, mitä hyvä perehdytys sisältää? 


20.4.2018 | Eila Sailas, psykiatri, tulosyksikön johtaja Oikeita sanoja, oikeassa paikassa

Psykiatriassa sanoilla on merkitystä. Mutta kuka osaisi sanoa oikeat sanat oikeassa paikassa, miettii Eila Sailas. 


7.3.2018 | Jukka Kärkkäinen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen Psykiatriyhdistyksen pääsihteeri Psykiatrian tulevaisuus on nuorissa lääkäreissä

Jokaisen psykiatrin vastuulla on tukea nuoria erikoistuvia lääkäreitä pitkälle ja menestyksekkäälle uralle psykiatrian parissa.
6.2.2018 | Joni Liskola LL, Oikeuspsykiatriaan erikoistuva lääkäri Sattuma ja oma kiinnostus ohjasivat erikoistumaan oikeuspsykiatriaan

Psykiatria ei ollut minulle itsestään selvä valinta, mutta oikeuspsykiatria on mahdollistanut minua kiinnostavien aiheiden yhdistämisen työssäni. Moniammatillisuus, lääkärin rooli sekä potilaiden onnistumiset motivoivat.
9.1.2018 | Nina Lindberg, oikeuspsykiatrian professori, Suomen Psykiatriyhdistyksen puheenjohtaja Mistä muodostuu suomalaisen psykiatrian menestystarina?

Suomen Psykiatriyhdistyksen uusi puheenjohtaja Nina Lindberg selvittää, mikä suomalaisessa psykiatrissa on hyvää ja mitkä haasteet ovat edessä.

15.6.2017 | Jukka Kärkkäinen, LT, psykiatrian erikoislääkäri Oireiden vähättely saattaa heikentää masennustilasta paranemista

On vahingollista olettaa, että ihminen tarvitsee hoitoa vasta, kun hän on menettänyt toimintakykynsä lähes kokonaan. Masennustilan varhainen tunnistaminen parantaa ennustetta. 


9.6.2017 | Jyrki Korkeila, psykiatrian professori ja ylilääkäri Mielenterveys globaalista näkökulmasta

Psykiatriset sairaudet aiheuttavat huomattavan osan maailmanlaajuisesta sairaustaakasta. Sairauksista kärsivien syrjintä ja häpeäleimaaminen on valitettavan tavallinen ilmiö. Päinvastoin kuin usein luullaan, kehittyvissä maailmassa ei psykoosisairauksista toipuminen ole parempaa kuin teollisuusmaissa. Potilaan oikeuteen kieltäytyä hoidosta tahdosta riippumattoman hoidon aikana tulisi kiinnittää huomiota.

18.4.2017 | Olli Kampman ja Sami Pirkola Psykiatrian Käypä Hoito ja integraatio

Käypä Hoito –suositusten pääasiallisena tavoitteena on turvata potilaan hyvinvointi ja tarjota hänelle tutkimusnäyttöön perustuvaa hoitoa. Käypä Hoito –suositusten laatiminen on dokumentoitu läpinäkyvästi ja suosituksia päivitetään säännöllisesti. 

9.3.2017 | Erkki Isometsä, psykiatrian professori Peter Gøtzsche ja ”tappava psykiatria”

Gøtzschen kirjat sisältävät runsaasti psykiatriaa koskevia asiavirheitä, puolitotuuksia, vastakkaiset näkökohdat unohtavia väitteitä sekä anekdootteja, joiden todenperäisyyttä on mahdotonta arvioida. Gøtzschen kuvaama ”psykiatria” on fiktiivinen luomus. Se ei vastaa psykiatrian ammatillista maisemaa.14.2.2017 | Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori Psykiatrian aika

On tultu pitkä matka ajoista, jolloin psykiatriaa tarvittiin ennen muuta pitämään poikkeavat ja pelottavat ihmiset syrjässä. Toisaalta, olemme edenneet myös niistä ajoista, jolloin psykiatrian ajateltiin vain yksinoikeudella tuntevan ja ratkovan ihmismieleen piilotettuja salaisuuksia.