Jäsenalueelle

Blogit

20.12.2018 17.11Kalle Achté -palkinnon saanut psykiatrian dosentti ja tutkimusprofessori Jaana Suvisaari: Tutkimuksen tekeminen on yhtä innostavaa ja kiinnostavaa kuin yli 20 vuotta sitten

Sosiaalipsykiatrian dosentti, tutkimusprofessori Jaana Suvisaari kiinnostui psykiatriasta jo lääketieteellisten opintojen ensimmäisinä vuosina. Ihmisen mielen toiminnan ja häiriöiden syiden ymmärtäminen innostaa ja kiinnostaa 20 vuoden jälkeenkin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.11.2018 8.26Poliisi ja potilastiedot

  • Nina Lindberg, oikeuspsykiatrian professori, Suomen Psykiatriyhdistyksen puheenjohtaja
  • Eila Tiihonen, oikeuspsykiatrian dosentti, Suomen Psykiatriyhdistyksen hallituksen jäsen
  • Jukka Kärkkäinen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen Psykiatriyhdistyksen pääsihteeri
Sisäministeriö haluaa merkittävästi laajentaa poliisin pääsyä arkaluonteisiin potilastietoihin (HS 6.11.). Poliisi kehitti uhka-arviotyökalun kouluampumistapauksien jälkeen tunnistaakseen henkilöt, joiden riski väkivaltaiseen käyttäytymiseen on kohonnut. Viranomaisilla on ymmärrettävä tarve tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa henkilöt, joiden riski väkivaltaiseen käyttäytymiseen on merkittävästi kohonnut ja jotka suunnittelevat vakavia väkivaltarikoksia. Mutta ovatko nämä korkeariskiset henkilöt mielenterveyshäiriöistä kärsiviä kansalaisia?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.10.2018 20.32Mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatio – kustannustehokkuutta ja laatua Jukka Kärkkäinen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen Psykiatriyhdistyksen pääsihteeri

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnallisella integraatiolla on mahdollista saavuttaa kustannustehokkuutta ja laadukkaampaa hoitoa potilaille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.9.2018 13.56Onko psykiatria edelleen oman historiansa vanki? Nina Lindberg, oikeuspsykiatrian professori, Suomen Psykiatriyhdistyksen puheenjohtaja

Tieteellisen tutkimuksen myötä hoitomenetelmät ovat kehittyneet ja potilaan itsemääräämisoikeus on kohentunut, mutta värittääkö nykypäivän psykiatriaan suhtautumista edelleen historia ja menneisyyden tapahtumat?

Lue lisää | 4 Kommenttia | Kommentoi


16.8.2018 12.03Liikaa psykiatriaa? Erkki Isometsä, psykiatrian professori

Psykiatrian professori Erkki Isometsä kommentoi ylihoitoa koskevaa julkista keskustelua psykiatrian näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.5.2018 21.56Laadukas ja kattava perehdytys on tärkeää mainosta psykiatrialle Hanna Tytärniemi, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen Psykiatriyhdistyksen hallituksen jäsen

Työntekijä, oletko saanut riittävän perehdytyksen nykyiseen tehtävääsi? Entäpä esimies, oletko sinä saanut koskaan ohjausta siihen, mitä hyvä perehdytys sisältää? 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.4.2018 18.06Oikeita sanoja, oikeassa paikassa Eila Sailas, psykiatri, tulosyksikön johtaja

Psykiatriassa sanoilla on merkitystä. Mutta kuka osaisi sanoa oikeat sanat oikeassa paikassa, miettii Eila Sailas. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.3.2018 17.43Psykiatrian tulevaisuus on nuorissa lääkäreissä Jukka Kärkkäinen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen Psykiatriyhdistyksen pääsihteeri

Jokaisen psykiatrin vastuulla on tukea nuoria erikoistuvia lääkäreitä pitkälle ja menestyksekkäälle uralle psykiatrian parissa.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.2.2018 18.25Sattuma ja oma kiinnostus ohjasivat erikoistumaan oikeuspsykiatriaan Joni Liskola LL, Oikeuspsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Psykiatria ei ollut minulle itsestään selvä valinta, mutta oikeuspsykiatria on mahdollistanut minua kiinnostavien aiheiden yhdistämisen työssäni. Moniammatillisuus, lääkärin rooli sekä potilaiden onnistumiset motivoivat.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.1.2018 9.09Mistä muodostuu suomalaisen psykiatrian menestystarina? Nina Lindberg, oikeuspsykiatrian professori, Suomen Psykiatriyhdistyksen puheenjohtaja

Suomen Psykiatriyhdistyksen uusi puheenjohtaja Nina Lindberg selvittää, mikä suomalaisessa psykiatrissa on hyvää ja mitkä haasteet ovat edessä.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


15.6.2017 22.59Oireiden vähättely saattaa heikentää masennustilasta paranemista Jukka Kärkkäinen, LT, psykiatrian erikoislääkäri

On vahingollista olettaa, että ihminen tarvitsee hoitoa vasta, kun hän on menettänyt toimintakykynsä lähes kokonaan. Masennustilan varhainen tunnistaminen parantaa ennustetta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.6.2017Mielenterveys globaalista näkökulmasta Jyrki Korkeila, psykiatrian professori ja ylilääkäri

Psykiatriset sairaudet aiheuttavat huomattavan osan maailmanlaajuisesta sairaustaakasta. Sairauksista kärsivien syrjintä ja häpeäleimaaminen on valitettavan tavallinen ilmiö. Päinvastoin kuin usein luullaan, kehittyvissä maailmassa ei psykoosisairauksista toipuminen ole parempaa kuin teollisuusmaissa. Potilaan oikeuteen kieltäytyä hoidosta tahdosta riippumattoman hoidon aikana tulisi kiinnittää huomiota.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.4.2017 7.06Psykiatrian Käypä Hoito ja integraatio Olli Kampman ja Sami Pirkola

Käypä Hoito –suositusten pääasiallisena tavoitteena on turvata potilaan hyvinvointi ja tarjota hänelle tutkimusnäyttöön perustuvaa hoitoa. Käypä Hoito –suositusten laatiminen on dokumentoitu läpinäkyvästi ja suosituksia päivitetään säännöllisesti. 

Lue lisää | 2 Kommenttia | Kommentoi


9.3.2017 21.16Peter Gøtzsche ja ”tappava psykiatria” Erkki Isometsä, psykiatrian professori

Gøtzschen kirjat sisältävät runsaasti psykiatriaa koskevia asiavirheitä, puolitotuuksia, vastakkaiset näkökohdat unohtavia väitteitä sekä anekdootteja, joiden todenperäisyyttä on mahdotonta arvioida. Gøtzschen kuvaama ”psykiatria” on fiktiivinen luomus. Se ei vastaa psykiatrian ammatillista maisemaa.


Lue lisää | 7 Kommenttia | Kommentoi


14.2.2017 13.31Psykiatrian aika Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori

On tultu pitkä matka ajoista, jolloin psykiatriaa tarvittiin ennen muuta pitämään poikkeavat ja pelottavat ihmiset syrjässä. Toisaalta, olemme edenneet myös niistä ajoista, jolloin psykiatrian ajateltiin vain yksinoikeudella tuntevan ja ratkovan ihmismieleen piilotettuja salaisuuksia. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi