Jäsenalueelle

Blogit

14.2.2017 13.31

Psykiatrian aika

Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori

On tultu pitkä matka ajoista, jolloin psykiatriaa tarvittiin ennen muuta pitämään poikkeavat ja pelottavat ihmiset syrjässä. Toisaalta, olemme edenneet myös niistä ajoista, jolloin psykiatrian ajateltiin vain yksinoikeudella tuntevan ja ratkovan ihmismieleen piilotettuja salaisuuksia. 

PirkolaNyt on näkyvissä psykiatria, joka tarkastelee kansan mielenterveyttä haasteena, johon voidaan vastata sekä järjestäytyneen ja osaavan lääketieteen, että ennakoivan ja ihmisten omaa toipumisvoimaa tukevan auttamisen keinoin.

Perusteetonta optimismia tai harhautunutta idealismia, vai? Ei välttämättä, jos katsomme ja pelaamme korttejamme oikein. Neurotieteisiin kohdistunut toiveikkuus on toki ollut välillä kohtuutonta, eikä esimerkiksi geenitutkimus ole tuonut hoidollisia pikavoittoja sairauksien suorien aiheuttajien löytymisen kautta. Mutta tutkimuksen kautta mielenterveyshäiriöiden monitekijäinen luonne on hahmottunut koko ajan paremmin, ja niiden ymmärtäminen vaikkapa hermo- tai oireverkkojen kautta on jo nyt usein hedelmällisempää kuin pelkkä kuvailuluokitteluun perustuva perinteinen diagnostiikka.

Ihmisen toipumisen ja oman elämänsä osallisuuden nostaminen keskiöön on tuonut helpotusta sekä vaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsiville että heitä hoitaville. Häiriöiden aggressiivisen ja pahimmillaan potilaita esineellistävän parantamisen sijaan mietimme nyt ihmisten hyvinvointia niistä lähtökohdista, joita kullakin oman positiivisen mielenterveytensä myötä on. Siis mielenterveyden, nimenomaan ihmisillä itsellään olevan voiman ja osallisuuden merkityksessä.

Psykiatrialla on myös tehtävää ihmisten arkisen jaksamisen, järjettömänä näyttäytyvän maailman ja työelämän haasteiden parissa, vaikka paljon puhutun medikalisoinnin vaarat kolkuttelevatkin oviamme. Me tiedämme, että elämä on täynnä kumpareita, joiden ylittämiseen ei tarvita ammattiapua, emmekä halua määrätä yhtään lääkettä, joka muokkaisi sellaisia tunteita, joita meidän kuuluu tuntea. Mutta haluamme olla paikalla, kun uupumus tai pahoinvointi ylittää sietokyvyn tai kun epätoivo uhkaa viedä elämänhalun. Pystymme osaamisen ja kokemuksen myötä tuomaan ymmärryksen tilanteisiin, joissa todellisuus tuntuu vääristyvän haitallisella tavalla. Pystymme ehkäisevän työn avulla tukemaan ihmisiä jaksamaan ja opettamaan heille hyödyllisiä mielenterveystaitoja. Järjestämme kriiseihin nopeaa ja asiantuntevaa apua, silloin kun sitä tarvitaan. Ehkä kaikkein kiinnostavimpana auttamisen välineenämme näyttäytyvät ymmärrykseen ja osaamiseen perustuvat psykoterapiat, joiden tarjoaman psykologisen avun järjestäminen on juuri nyt tärkeimpiä tavoitteitamme.

Meillä on paljon matkan varrella kertynyttä osaamista ja edessä paljon opittavaa. Erityisesti Suomessa meillä on valtava määrä päteviä ja innostuneita, erilaisin koulutuksin ja taidoin varustettuna psykiatrian ja mielenterveystyön tekijöitä. Meidän on hyvä aika todeta, että näillä eväillä kannattaa ryhtyä toimeen, yhteistyössä ja sote –ratkaisuja liikaa odottelematta.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja