Jäsenalueelle

Yhdistyksen tehtävät


Lausuntojen antaminen

Yhdistys antaa pyydettäessä lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä tärkeiksi katsomistaan aiheista.

Edunvalvonta

Edunvalvonta-asioita käsittelee ja hoitaa Suomen Psykiatriyhdistyksessä Ammatillinen työryhmä, joka toimii Psykiatriyhdistyksen ja Lääkäriliiton välillä. Työryhmän ensisijaisena tehtävänä on valvoa profession etuja; mikä on psykiatrian erikoislääkärien asema terveydenhuollon järjestelmässä, ovatko työtehtävät ammattikunnan näkökulmasta perusteltuja ja miten valta-asema määritellään. Työryhmä pyrkii lisäämään psykiatrian erikoisalan merkitystä. 

Suomen Psykiatriyhdistyksen jäseniä on mukana Lääkäriliiton toiminnassa niin valtuuskunnassa kuin valiokuntatasolla. 


Terveyspolitiikka

Suomen Psykiatriyhdistys antaa lausuntoja terveyspoliittisista kysymyksistä eri tahojen pyynnöstä sekä laatii oma-aloitteisesti lausuntoja ja tekee aloitteita terveyspoliittisista kysymyksistä.


Tieteellinen toiminta

Yhdistys tukee tieteellistä toimintaa myöntämällä apurahoja ja järjestämällä koulutusta.


Koulutus

Suomen Psykiatriyhdistys järjestää koulutusta psykiatrian erikoislääkäreille sekä psykiatriaan erikoistuville lääkäreille.