Jäsenalueelle

Christian Sibelius –palkinnon säännöt

 

Suomen Psykiatriyhdistys jakaa vuosittain yhteistyössä Orion Oyj:n kanssa tunnustusapurahan merkittävästä käytännön psykiatrin työstä potilashoidon alueella. Apuraha on nimetty yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan Christian Sibeliuksen mukaan Christian Sibelius -palkinnoksi.

Palkinto voidaan myöntää psykiatrille, joka on toiminut ensisijaisesti käytännön psykiatrina jollakin psykiatrian osa-alueella. Hänen tulee olla osoittanut työssään korkeaa osaamista ja eettistä tasoa. Hänen tulee olla myös nauttinut potilaiden ja eri näkökohtia psykiatriassa edustavien kollegojen kunnioitusta. Palkinnon saannin perusteina voivat korostua esimerkiksi pitkä työura vakavien mielenterveyden häiriöiden hoidon alalla, mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi tehty ansiokas työ, merkittävä panos avohoidossa, sairaalatyössä tai yksityispsykiatrian sektorilla. Palkinnon saajalta ei edellytetä akateemista opinnäytettä

Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus. Ehdotuksen palkinnonsaajaksi voi tehdä kolme yhdistyksen jäsentä. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum vitae sekä perustelut niistä ansioista, joiden perusteella häntä ehdotetaan palkinnon saajaksi.

Yhdistyksen hallituksen tulee tiedottaa jäsenistölle hyvissä ajoin palkinnon saajan valinnasta ja palkinnon jakamisen ajankohdasta ennen palkinnosta päättämistä ja kehottaa jäseniä tekemään ehdotuksia palkinnon saajasta. Yhdistyksen hallitus ei ole valintaa tehdessään riippuvainen ehdotuksista, vaan se voi valita palkinnon saajaksi muunkin, ehdotettuja ansiokkaammaksi katsomansa henkilön. Jos sopivia ehdokkaita on useita, hallitus suorittaa äänestyksen. Jos sopivaa ehdokasta ei löydy, palkinto voidaan poikkeuksellisesti jättää myös jakamatta. Hallituksen jäsentä älköön valittako palkinnon saajaksi. Hallitus voi myös osoittaa palkinnosta päättämisen tätä tarkoitusta varten nimeämälleen työryhmälle.

Palkinnon luovuttavat yhdessä yhdistyksen puheenjohtaja ja Orion Oyj:n nimeämä edustaja. Palkinnon luovutus tapahtuu yhdistyksen järjestämässä, palkinnon arvolle sopivassa jäsenille tarkoitetussa julkisessa tilaisuudessa hallituksen päätöksen mukaisesti.