Jäsenalueelle

Yhteistyö

Suomen Psykiatriyhdistyksellä on säännöllinen kontakti Maailman Psykiatriyhdistykseen (World Psychiatric Association, WPA), ja edustukset pohjoismaisessa yhteistyöelimessä (The Nordic Psychiatric Associations ent. The Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations) ja Euroopan erikoislääkäriyhdistyksen psykiatrian alajaostossa (Union Medecine Européenne de Médecines Spécialistes European Union of Medical Specialists, UEMS).


World Psychiatric Association (WPA)

Maailman psykiatriyhdistykseen kuuluu jäseninä eri maitten psykiatriyhdistyksiä. Valtaa WPAssa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous. Kunkin maan yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen sijaisensa edustaa maataan yleiskokouksessa.


WPA Young Psychiatrist Council (WPA YPC)

WPA YPC on perustettu v. 2003 alajaokseksi edistämään hiljattain valmistuneiden psykiatrian erikoislääkäreiden sekä psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden kansallista ja kansainvälistä asemaa. WPAn jäsenmaat nimittävät yhden edustajan maastaan kolmevuotiskaudeksi, eli ajanjaksoksi kahden Psykiatrian Maailmankongressin välillä.Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS)

Euroopan kansallisten erikoislääkärijärjestöjen yhdistys UEMSin (Euroopan erikoislääkäriyhdistys) tehtävä on samankaltaistaa ja parantaa erikoislääkäreiden toiminnan laatua Euroopan Unionissa (EU). Koulutus on keskeinen osa toimintaa.


European Forum for all Psychiatric Trainees (EFPT)

EFPT on kansallisten psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden jäsenyhdistysten kattojärjestö Euroopassa. EFPT:n toiminnan tavoitteena on edistää psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden asemaa sekä kansallisten psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden yhdistysten perustamista, edistää psykiatrian alan erikoistumiskoulutusta ja sen laadun harmonisointia Euroopassa, tehdä yhteistyötä muiden alan yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Suomesta vuosikokoukseen osallistuu yhdistyksen erikoistuvien lääkäreiden jaoksen puheenjohtaja.


European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Suomen kansallinen verkosto

Verkoston tarkoituksena on ylläpitää ja edistää psykoterapian asemaa ja sen koulutuksen tasoa Suomessa julkisella sektorilla (julkisella sektorilla tarkoitetaan tässä sekä julkisin varoin tapahtuvaa että ulkopuolisten tahojen tukemaa psykoterapeuttista toimintaa).